Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

O Λόγος η βάση των πάντων

Ο ελληνικός πολιτισμός. στηρίζεται πρώτα και κύρια στον λόγο, δηλαδή στην συγκροτημένη σκέψη και την έκφρασή της, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την από κοινού αναζήτηση της αλήθειας.

Αλλά ο Έλληνας φιλοσοφεί χωρίς να παρασύρεται σε στείρες θεωρητικές αναζητήσεις και να χάνει έτσι την ουσία.
Το προδιδαχθείναι και το εκλογίζεσθαι - η εκ των προτέρων ενημέρωση και η σκέψη για κάθε  ζήτημα- σημαίνουν ορθολογική ενημέρωση για τα αντικειμενικά δεδομένα και στην συνέχεια σωστή αντιμετώπισή τους.
Η θεωρία πηγάζει από την πράξη για να τεθεί τελικά στην υπηρεσία της . Η γνώση είναι για τον αρχαίο Έλληνα δύναμη τουλάχιστον πριν διατυπωθεί  το ,,τόσο μπορούμε όσο ξέρουμε,, από τον Φρ. Βάκωνα.

2 σχόλια: