Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Η Γνώση είναι δύναμη

Η Γνώση είναι δύναμη , είναι η συμπύκνωση της σκέψης του Fr. Bacon , μεγάλου θεωρητικού της Επιστήμης και με πρωτοποριακές ιδέες για την εποχή του.
Ευρισκόμενος σε αντιπαράθεση με την κατεστημένη αντίληψη της εποχής του, την σχολαστική κοσμοθεωρία του Μεσαίωνα, που προσκολλημένη  στην  ,, καθαρή,, λογική, που θεωρούσε περιττό να ασχοληθεί με τον πραγματικό κόσμο.
Κατά την γνώμη του Βάκωνα , ο άνθρωπος πρέπει να συνδέσει τα φαινόμενα με τις αιτίες τους για να μπορέσει όχι μόνο να τα ερμηνεύσει, αλλά κυρίως να κυριαρχήσει πάνω τους και έτσι να αποκτήσει  γνώση-δύναμη.
Στην προσπάθειά του αυτή η Λογική είναι το μέσον που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κυρίως , αλλά όχι αποκομμένη από τα φαινόμενα ,σε κενό, αλλά συμμετέχοντας σ΄αυτά.
Ήταν ο κύριος επικριτής της ,,Μεσαιωνικής,, κοσμοθεωρίας και προάγγελος της ,,έκρηξης,, της Αναγέννησης.
Στο περίφημο βιβλίο του το ,,Νέο Όργανον,, γράφει μεταξύ των άλλων και την φράση:
,, Η Φύση νικιέται μόνο από αυτόν που της υποτάσσεται,,.


1 σχόλιο: