Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

H ψυχή.<< φθαρτήν, τω σώματι συνδιαφθειρομένη.>>Δημόκριτος

 Αυτά είναι τα λόγια του Δημόκριτου  και η απάντηση  του στους Πλατωνιστές  φιλοσόφους της εποχής για το καίριο ζήτημα της αθανασίας της ψυχής. Είχε την γνώμη δηλαδή ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι φθαρτή και  καταστρέφεται μαζί με το  σώμα.
Σήμερα γνωρίζουμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, ότι αυτό που ονοματιζόταν από τους παλαιότερους σαν ψυχή, είναι το πνεύμα, η λογική, η φαντασία , τα αισθήματα του ανθρώπου, το συνειδητό και το υποσυνείδητο, που  είναι προϊόντα του ανθρώπινου εγκέφαλου , της οργανωμένης ύλης, και μοιραία όταν ο εγκέφαλος σταματάει την λειτουργία του , τότε και όλα τα παράγωγά του δεν υπάρχουν.
Όμως ο άνθρωπος διατηρεί από τον πρωτόγονο άνθρωπο πολλά στοιχεία ακόμη και ψευδαισθήσεις.
Το σπουδαιότερο νομίζει ότι μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στους φυσικούς νόμους.
Όμως αυτή η ματαιοδοξία του είναι ταυτόχρονα και η κινητήρια δύναμη της προόδου του.

1 σχόλιο: